top of page

Withdrawal

Digital & Web

איפיון ועיצוב מערכת Withdrawal המתאפיינת במגוון אפשרויות מורכבות. 

הנגשת התהליך על-ידי יצירת חווית משתמש פשוטה ומובנת בעל 3 טאבים בולטים המציינים את השלבים בתהליך. 

עיצוב תוך התחשבות בשפה עיצובית קיימת וחיזוקה. 

התאמה רספונסיבית למגוון מוצרים, גדלים וכן מובייל. 

bottom of page