top of page

Shachar's Startup

Interior Design, Print, Art Direction

הסטודיו עסק ביחסי עבודה מגורים; בחרתי בשחר, מתכננת העובד מביתו עם עוד 3 חברים בחברת הייטק. הפרויקט עוסק בקונפליקט שבין מורכבות לפשטות. בתכנון של הבית אין הפרדה ברורה של חללים ואין יחס ברור מהו חלל. הקונפליקט בא לידי ביטוי בפנים הבית- במפלסים שונים ובריהוט הנבנה מהמורכבות. ומבחוץ- הבית מורכב מיחידות אחרות, אשר מהוות  INTERFACE (ממשק) והן פשוטות ונקיות. הקונספט- Interface ומאחוריו המורכבות (TECH) פשוט מבחוץ ומורכב מבפנים. כאשר המטרה בתכנון הייתה שמבחוץ הבית יראה פשוט אך מהרגע שנכנסים אליו מרגישים את המורכבות.

bottom of page