top of page

Paint Your Mood

Identity & Branding, Print, Digital & Web

מותג המוכר צבעים לקירות בהתאם לרגשות ולתחושות מנטליות. 

יצירת שפה גרפית ולוגו משתנה. יצירת קמפיינים פרסומיים לטלוויזיה: סדרה של 4 סרטונים, סרטון לכל צבע, בו התחושה מועברת על-ידי התנועה של הדיו במים ועל-ידי הסאונד.

קמפיין נוסף עוסק ברובד הוירטואלי / דיגיטלי, המעביר את התחושה על-ידי הצבע והחוויה המתנהלת בחלל. 

bottom of page